•   Επιδιορθώσεις, προληπτικές επιθεωρήσεις
  •   Παροχές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  •   Θέρμανση και εξαερισμός
  •   Ύδρευση, αποχετευση και υδραυλικές εγκαταστάσεις
  •   Συστήματα ασφαλείας και πυρόσβεσης
  •   Ψύξη και κλιματισμός