Διαχείριση Έργων

  •   Συντονισμός έργου και Σύνταξη προϋπολογισμού
  •   Διαγωνισμοί και διαχείριση Συμβάσεων,
  •   Επίβλεψη Έργου
  •   Παραγγελίες και Τιμολογήσεις
  •   Ποιοτικός Έλεγχος και As-Built Σχέδια

Κατασκευή

  •   Σχεδιασμός, κατασκευή και ανακαίνιση εμπορικών, βιομηχανικών και οικιστικών χώρων
  •   Ενεργειακή αναβάθμιση χώρων
  •   Σχεδιασμός, παραγωγή και εγκατάσταση συστημάτων αλουμινίου