Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την κατασκευή πολλών και σύνθετων Φ/Β πάρκων, με εγκατεστημένη ισχύ από 5kw έως και 2MW. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε όλους τους τύπους βάσεων, με οποιαδήποτε με- θοδολογία κατασκευής της στήριξης, αντιστροφέων και εξοπλισμού μέσης τάσης. Τα κατασκευαστικά έργα που έχουμε αναλάβει χαρακτηρίζονται από αρτιότητα, υψηλούς συντελεστές απόδοσης και ελαχιστοποίηση προβλημάτων κατά τη λειτουργία.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε μελέτες εγκατάστασης συστημάτων συμψηφισμού (netmetering), ελέγχοντας κατ’ αρχήν την βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης, σε συνάρτηση με την μέχρι τώρα κατανάλωση, αλλά και σε συνάρτηση με μελλοντικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, χρήσης ηλεκτρικού καυστήρα κλπ. Σε συνδυασμό με την μελέτη ή και ανεξάρτητα, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του συστήματος, προμηθεύοντας και τον εξοπλισμό ή παρέχοντας μόνο τις υπηρεσίες μας στην εγκατάσταση και ρύθμιση.