Η εταιρεία μας παρέχει ένα πλήρες φάσμα τεχνικών και νομικών υπηρεσιών στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας, όπως επίσης και στις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων δανείων και πιστώσεων, σχετικά με τα ακίνητα που προέρχονται στην κατοχή τους από επισφαλή δάνεια και πιστώσεις. Διαθέτουμε την εμπειρία και τους συνεργάτες σε πανελλαδική κάλυψη για να προσφέρουμε όλες τις παρακάτω υπηρεσίες που απαιτούνται, από την αποβολή/σφράγιση μέχρι και την παραδοση του φακέλου κάθε ακινήτου σε κατάσταση «έτοιμου προς μεταβίβαση».

   Αρχική Επιθεώρηση

 • Παραλαβή Εγκεκριμένων Σχεδίων Πολεοδομίας
 • Τεχνική αυτοψία ακινήτου
 • Σύνταξη Τεχνικού ελέγχου με υποδήλωση της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου
 • Υπηρεσία Σφράγισης Ακινήτου

   Περιοδική Επιθεώρηση

   Μεσεγγύηση Κινητών Αξιών

 • Μεταφορά και Φύλαξη κινητών αξιών
 • Έκδοση Άδειας Πλειστηριασμού κινητών

   Νομική Έκθεση Ακινήτου

 • Πλήρης Νομικός Έλεγχος – έλεγχος σε Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Ενέργειες Διόρθωσης Σφαλμάτων
 • Έλεγχος εκκρεμών οφειλών σε ΔΕΚΟ και Δήμους/Κοινότητες

   Τακτικές υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων

 • Παρουσία σε Αποβολή πρώην ιδιοκτήτη
 • Διευκόλυνση Επιδείξεων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές/μισθωτές
 • Έκτακτες Επεμβάσεις – επέμβαση σε επείγοντα προβλήματα όπως διαρροή υδάτων
 • Φρούρηση Ακινήτου – Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας ή 24ωρη Στατική Φύλαξη
 • Καθαρισμός

   Έλεγχος Μεταβιβασιμότητας Ακινήτου

   Τακτοποίηση Αυθαιρεσιών